Şekil boýunça klassifikasiýa gutusy

 • Uzyn meýdanda ýöriteleşdirilen gaplama gaplary we ýörite gap-gaç gutulary

  Uzyn meýdanda ýöriteleşdirilen gaplama gaplary we ýörite gap-gaç gutulary

  Customörite gap-gaç gutularynda görkezilende önümiňiz tekjeden has çalt hereket eder.“BylandCan” -da müşderilerimiz üçin çeper eserler öndürýäris we önümiňiz üçin ajaýyp we özüne çekiji ýörite gala gaplamalaryny döredýäris.Bar bolan 3000-den gowrak dürli gural gurallary ýa-da aýratyn we zerurlyklaryňyza mahsus aýratyn gap-gaç gutularyny öndürip bilersiňiz.Iň az sargyt mukdarymyz, adatça, 3000 sany ýörite gapdan başlaýar we önümçiligimiziň öňdebaryjy öwrümleri sizi öz islegiňiz üçin has gowy saýlaýar ...
 • Uzyn gönüburçly adaty galaýy gaplama gutulary

  Uzyn gönüburçly adaty galaýy gaplama gutulary

  Iň az sargyt mukdarymyz diňe 3000 sany ýörite gap-gaç gutusyndan başlaýar.Galaýy gaplaýyş çözgütlerimiz köp sanly we ululykda, şol sanda gönüburçly gap-gaç gutularyny öz içine alýar, köp sanly gapak wariantlary bar - boş gapak, halkaly gapak, penjiräniň gapagy, gümmezli gapak, sorulýan gapak we ş.m.3000-den gowrak dürli gural gurallary bilen, size zerur adaty gaplama gaplama ululygyna eýe bolmagymyz mümkin - we galyby ulanmak üçin töleg ýok.Täze galyp gerek bolsa, adaty galyplary ösdürmek we adaty galaýy b öndürmek üçin siziň bilen işleýäris ...
 • Gysga inedördül gap-gaç gutusy we omörite gala gaplama gutusy

  Gysga inedördül gap-gaç gutusy we omörite gala gaplama gutusy

  Güýçli we amaly gap gözleýärsiňizmi?“BylandCan” size demir inedördül gaplaryň doly toplumyny hödürleýär.Bu gaplar dürli önümleri saklamak üçin ulanylýar.Şeýle hem, gurallaryňyzy ýa-da dürli zatlary ýerleşdirip bilerler.Gutular metaldan ýa-da alýuminden ýasalan we gaty berk.“BylandCan” inedördül metal gutularyny dürli dizaýn we şekillerde tapyň.Birnäçe mümkinçilikde bar.S, M, L, XS ýa-da XM konteýnerleriň arasynda saýlap bilersiňiz.Bu esbaplar hem bar ...
 • Gysga gönüburçly gap-gaç gutusy

  Gysga gönüburçly gap-gaç gutusy

  “BylandCan” -da ähli ulanyşlara uýgunlaşdyrylan gönüburç şekilli metal gaplaryň giň toplumyny taparsyňyz.Alýumin ýa-da gap-gaç gaplarymyz uly garşylyk bilen gury iýmit önümlerini (biskwit, ysly zatlar, çaý, kofe…) saklamak üçin amatlydyr.Needshli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin birnäçe mümkinçilikler siziň ygtyýaryňyzda.Gözleýän gutyňyzyň görnüşine baglylykda S, M, L ýa-da XL modellerinden saýlap bilersiňiz.Gönüburçly metal gutularymyz amaly we ygtybarly.Olarda germetiki möhürlenen gapak gapaklary bar ...
 • Uzyn tegelek gap-gaç gutulary we ýörite tegelek gap-gaç gaplama gutulary

  Uzyn tegelek gap-gaç gutulary we ýörite tegelek gap-gaç gaplama gutulary

  Diametri: (Dia45mm ~ 120mm) * (Boýy 50mm ~ 300mm) Suw geçirmeýän we çydamly gap-gaç gapyny gözleýärsiňizmi?Sahypamyzda tegelek metal gaplaryň doly toplumyny tapyň.“Fantastipack”, ähli ulanyş üçin amatly tegelek şekilli gutularyň giň görnüşini hödürleýär.Iýmit önümleriňizi, gözellik önümleriňizi, dürli kuwwatly modelleri saklamak bolsun, siziň ygtyýaryňyzda.Sahypamyzdaky ähli bankalar galaýy ýa-da alýuminden ýasaldy.Saklamak ýa-da daşamak üçin amatly materiallar ...
 • Gysga tegelek gap-gaç gutulary we tegelek tegelek gaplama gutulary

  Gysga tegelek gap-gaç gutulary we tegelek tegelek gaplama gutulary

  Ölçegi: Diametri (45mm ~ 300mm) Boýy (45mm ~ 200mm) Byland, markaňyzy tegelek adaty gaplama gaplama çözgütleri bilen bir gyra berip biler.Shli görnüşlerde we ululykda bar bolan köp sanly gural gurallaryny saýlaň.Iň az sargyt mukdary bary-ýogy 3000 gap-gaç gutusyndan başlaýar we önümçiligimiziň öňdebaryjy öwrümleri, adaty gap-gaç gutularyňyz üçin ileri tutulýan zat bolýar.Galan gapdalda çeper eser döretmek üçin siziň bilen işlemekde ýöriteleşýäris - gapyrjak gutyňyz kepek bilen wagt synagyndan geçer ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2