Çaý we kofe gaplary

  • Germetiki taýdan möhürlenen çaý we kofe gaplary

    Germetiki taýdan möhürlenen çaý we kofe gaplary

    “Byland” metaldan ýasalan teňňe bankynyň islendik görnüşini öndürip biler.Coörite teňňe banky ýokary derejede ýygnalýar we köp öýi bezär.Ofislere, barlara we garaageslara gyzykly we gyzyklanma goşýar.Metal scion bank sowgat, akylly söz we retro mahabaty hökmünde ulanylýar.Çökgünlik döwründe galaýy teňňe banky henizem güýçli satylýar.Olar nostalgiki, täzelik sowgady ýa-da uly bahasy bolmazdan ýygnalýar.Önümlerimiz ýokary hilli we ýokary kesgitli çap etmek suratyň hilini ýakynlaşdyrýar.