Kwadrat we gönüburçly gap-gaç gutusy

 • Uzyn meýdanda ýöriteleşdirilen gaplama gaplary we ýörite gap-gaç gutulary

  Uzyn meýdanda ýöriteleşdirilen gaplama gaplary we ýörite gap-gaç gutulary

  Customörite gap-gaç gutularynda görkezilende önümiňiz tekjeden has çalt hereket eder.“BylandCan” -da müşderilerimiz üçin çeper eserler öndürýäris we önümiňiz üçin ajaýyp we özüne çekiji ýörite gala gaplamalaryny döredýäris.Bar bolan 3000-den gowrak dürli gural gurallary ýa-da aýratyn we zerurlyklaryňyza mahsus aýratyn gap-gaç gutularyny öndürip bilersiňiz.Iň az sargyt mukdarymyz, adatça, 3000 sany ýörite gapdan başlaýar we önümçiligimiziň öňdebaryjy öwrümleri sizi öz islegiňiz üçin has gowy saýlaýar ...
 • Uzyn gönüburçly adaty galaýy gaplama gutulary

  Uzyn gönüburçly adaty galaýy gaplama gutulary

  Iň az sargyt mukdarymyz diňe 3000 sany ýörite gap-gaç gutusyndan başlaýar.Galaýy gaplaýyş çözgütlerimiz köp sanly we ululykda, şol sanda gönüburçly gap-gaç gutularyny öz içine alýar, köp sanly gapak wariantlary bar - boş gapak, halkaly gapak, penjiräniň gapagy, gümmezli gapak, sorulýan gapak we ş.m.3000-den gowrak dürli gural gurallary bilen, size zerur adaty gaplama gaplama ululygyna eýe bolmagymyz mümkin - we galyby ulanmak üçin töleg ýok.Täze galyp gerek bolsa, adaty galyplary ösdürmek we adaty galaýy b öndürmek üçin siziň bilen işleýäris ...
 • Gysga inedördül gap-gaç gutusy we omörite gala gaplama gutusy

  Gysga inedördül gap-gaç gutusy we omörite gala gaplama gutusy

  Güýçli we amaly gap gözleýärsiňizmi?“BylandCan” size demir inedördül gaplaryň doly toplumyny hödürleýär.Bu gaplar dürli önümleri saklamak üçin ulanylýar.Şeýle hem, gurallaryňyzy ýa-da dürli zatlary ýerleşdirip bilerler.Gutular metaldan ýa-da alýuminden ýasalan we gaty berk.“BylandCan” inedördül metal gutularyny dürli dizaýn we şekillerde tapyň.Birnäçe mümkinçilikde bar.S, M, L, XS ýa-da XM konteýnerleriň arasynda saýlap bilersiňiz.Bu esbaplar hem bar ...
 • Gysga gönüburçly gap-gaç gutusy

  Gysga gönüburçly gap-gaç gutusy

  “BylandCan” -da ähli ulanyşlara uýgunlaşdyrylan gönüburç şekilli metal gaplaryň giň toplumyny taparsyňyz.Alýumin ýa-da gap-gaç gaplarymyz uly garşylyk bilen gury iýmit önümlerini (biskwit, ysly zatlar, çaý, kofe…) saklamak üçin amatlydyr.Needshli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin birnäçe mümkinçilikler siziň ygtyýaryňyzda.Gözleýän gutyňyzyň görnüşine baglylykda S, M, L ýa-da XL modellerinden saýlap bilersiňiz.Gönüburçly metal gutularymyz amaly we ygtybarly.Olarda germetiki möhürlenen gapak gapaklary bar ...
 • Sowgat gaplamak üçin kwadrat we gönüburçly gap-gaç gutusy

  Sowgat gaplamak üçin kwadrat we gönüburçly gap-gaç gutusy

  [Şekil]: Kwadrat, gönüburçly, tegelek we tertipsiz we ş.m.
  [Ulanylyşy]: iýmit, sowgat, himiki maddalar.we ş.m.
  [Material]: A derejeli gap-gaç, iýmit derejesi ýa-da SGS tassyklandy.
  [Galyňlygy]: 0,21 ~ 0.35mm ululygyna ýa-da müşderiniň islegine baglydyr.