Tegelek gap-gaç gutusy

 • Uzyn tegelek gap-gaç gutulary we ýörite tegelek gap-gaç gaplama gutulary

  Uzyn tegelek gap-gaç gutulary we ýörite tegelek gap-gaç gaplama gutulary

  Diametri: (Dia45mm ~ 120mm) * (Boýy 50mm ~ 300mm) Suw geçirmeýän we çydamly gap-gaç gapyny gözleýärsiňizmi?Sahypamyzda tegelek metal gaplaryň doly toplumyny tapyň.“Fantastipack”, ähli ulanyş üçin amatly tegelek şekilli gutularyň giň görnüşini hödürleýär.Iýmit önümleriňizi, gözellik önümleriňizi, dürli kuwwatly modelleri saklamak bolsun, siziň ygtyýaryňyzda.Sahypamyzdaky ähli bankalar galaýy ýa-da alýuminden ýasaldy.Saklamak ýa-da daşamak üçin amatly materiallar ...
 • Gysga tegelek gap-gaç gutulary we tegelek tegelek gaplama gutulary

  Gysga tegelek gap-gaç gutulary we tegelek tegelek gaplama gutulary

  Ölçegi: Diametri (45mm ~ 300mm) Boýy (45mm ~ 200mm) Byland, markaňyzy tegelek adaty gaplama gaplama çözgütleri bilen bir gyra berip biler.Shli görnüşlerde we ululykda bar bolan köp sanly gural gurallaryny saýlaň.Iň az sargyt mukdary bary-ýogy 3000 gap-gaç gutusyndan başlaýar we önümçiligimiziň öňdebaryjy öwrümleri, adaty gap-gaç gutularyňyz üçin ileri tutulýan zat bolýar.Galan gapdalda çeper eser döretmek üçin siziň bilen işlemekde ýöriteleşýäris - gapyrjak gutyňyz kepek bilen wagt synagyndan geçer ...
 • Omörite polat teňňe banky - Hytaý metal pul gutusyny öndüriji

  Omörite polat teňňe banky - Hytaý metal pul gutusyny öndüriji

  “Byland” metaldan ýasalan teňňe bankynyň islendik görnüşini öndürip biler.Coörite teňňe banky ýokary derejede ýygnalýar we köp öýi bezär.Ofislere, barlara we garaageslara gyzykly we gyzyklanma goşýar.Metal scion bank sowgat, akylly söz we retro mahabaty hökmünde ulanylýar.Çökgünlik döwründe galaýy teňňe banky henizem güýçli satylýar.Olar nostalgiki, täzelik sowgady ýa-da uly bahasy bolmazdan ýygnalýar.Önümlerimiz ýokary hilli we ýokary kesgitli çap etmek suratyň hilini ýakynlaşdyrýar.