Üzükli gap-gaç iýmitleri we formula_ süýt tozy gaplamak üçin gap

Gysga düşündiriş:

Iýmitlenme gaplary süýt tozy, kawaý, hoz garyndysy, konditer önümleri we başgalar üçin ajaýyp gaplama.Bezegli iýmit gaplary we germetiki möhürlenen gaplar ýaramlylyk möhletini we ýaramlylyk täsirini ýokarlandyrýar.Omörite bezeg gap-gaçlary markany tanamak üçin ajaýyp mahabat gaplamasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iýmitlenýän gap-gaç gaplary - Ermetiki we gulplanan tikiş

Iýmitlenme gaplary süýt tozy, kawaý, hoz garyndysy, konditer önümleri we başgalar üçin ajaýyp gaplama.Bezegli iýmit gaplary we germetiki möhürlenen gaplar ýaramlylyk möhletini we ýaramlylyk täsirini ýokarlandyrýar.Omörite bezeg gap-gaçlary markany tanamak üçin ajaýyp mahabat gaplamasydyr.

Lander boýunça täzeligi saklaýan dürli ýapyklyklar bilen iýmitlenmek üçin ätiýaçlyk we ýörite gap-gaçlary hödürläp biler.Bezegli metaldan ýasalan gapagymyz, germetiki möhür döwülenden soň gapagy täzeden ýapmagyň bezeg usuly bilen üpjün edýär.Bu gapyň ýygnalmagyna goşant goşýar.Germetiki gap-gaçlardan başga-da, dürli iýmit poroşoklary, hozlar, konditer önümleri üçin köp bölümli çyzgylar bilen gulplanan tikin sowgat gaplaryny öndürýäris.Iýmitlenmek üçin gaplar we gapaklar baýrakly grafikalar bilen nagyşlanan ýa-da bellikli görnüşde çap edilip bilner.

Üzükli gap-gaç iýmitleri we formula_ süýt tozy gaplamak üçin gap

Bir Stocka bankalary we gutarýan teklipler:

5-1 / 8 "x 3-11 / 16", açyk ýokarky gap, monjuk däl, içerde tekiz, daşyna lak, folga ujuny we kebşirlenen gapdal tikişi, karton üçin 108 gaplanan

5-1 / 8 "x 3-11 / 16", açyk ýokarky gap, monjuk däl, ýönekeý galaýy ýa-da lakly, Peel Off ujy we kebşirlenen gapdal tikin, karton üçin 108 gap

6-3 / 16 "x 3", monjuk däl gap, içindäki ýönekeý gap-gaç, daşyna lak, folga ujy we kebşirlenen gapdal tikiş, 108 / karton gaplanan

6-3 / 16 "x 3", monjuk däl gap, ýönekeý gala ýa-da lak, Peel Off ujy we kebşirlenen gapdal tikiş, 686 / tarelka gaplanan

6-3 / 16 "x 4", monjuk däl, içi açyk, daşyna lak, folga ujy we kebşirlenen gapdal tikiş, gaplanan 84 / karton, 539 / tarelka

6-3 / 16 "x 5", monjuk gap, içerde açyk, daşyna lak, folga ujuny we kebşirlenen gapdal tikişi, 441 / tarelka gaplanan

6-3 / 16 "x 5", monjuk gap, içerde açyk, daşy laklanan, Peel Off ujy we kebşirlenen gapdal tikiş, 441 / tarelka

Palet tarapyndan satylan 502 we 603 uçlar

Üzükli gap-gaç iýmitleri we formula_ süýt poroşoklaryny gaplamak üçin gap bolup biler
Üzükli gap-gaç iýmitleri we formula_ süýt poroşoklaryny gaplamak üçin gap bolup biler

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler