Popkorn gaplar

  • 1gallon-2gallon-3,5 gallon Popkorn galaýy gutular_Pails

    1gallon-2gallon-3,5 gallon Popkorn galaýy gutular_Pails

    Höwürtge we ýük daşamak üçin niýetlenen lomaý satuw üçin boş popkorn gaplar we nahar gaplary, iýmit önümleri we sowgat sebetleri üçin pudakda iň oňat popkorn gaplaryny öndürip biler.Gaplar iň gowy poçta sargyt sowgat çözgüdi!Onýyllyklaryň dowamynda dynç alyş üçin sowgat berýän halaýanlar boldular.Bizde ajaýyp dizaýnlaryň köpüsi - Ro Christmasdestwo we ähli dabaralar, şeýle hem gaty reňkli bankalar bar.Has ulurak we göni taraply popkorn gap-gaçlarymyz kartoşka çipleri üçin ajaýyp, p ...