Habarlar

 • Näme üçin süýt tozy esasan gap-gaç gaplarynda gaplanýar?

  Näme üçin süýt tozy esasan gap-gaç gaplarynda gaplanýar?

  Enäniň we çaga dükanlarynyň ýa-da supermarketleriň süýt tozy meýdançalarynda esasan metal gaplamalarda we plastik paketlerde dürli süýt tozy markalarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilemok, süýt pudrasynyň köp bölegi metal gaplaýyş gutularyndan ýasalýar.Näme üçin?1. Ned süýt poroşokyny uzak wagtlap saklaň ...
  Koprak oka
 • Tinörite galaýy gaplama gutusy Aýratynlyklar we goýmalar

  Tinörite galaýy gaplama gutusy Aýratynlyklar we goýmalar

  aç-açan iýmitiň ýaramazlaşmagyna täsir etmekden başga-da, ýagtylyk belok we aminokislotanyň üýtgemegine hem sebäp bolup biler.C witamini bolsa beýleki iýmit bölekleri bilen köp mukdarda ýitgi çekmek üçin ýagtylyga sezewar bolýar.Gözlegleriň seljermesine görä, aýdyň aýna çüýşe süýdüniň ýitmegi ...
  Koprak oka
 • Gaplaýyş pudagynda garaňky at —— Tinplate gaplap bilýär

  Gaplaýyş pudagynda garaňky at —— Tinplate gaplap bilýär

  Soňky ýyllarda “Tinplate” gaplamak çalt ösüş gazandy.Beýleki gaplamalar bilen deňeşdirilende, “Tinplate” özboluşly ajaýyp aýratynlyklary bilen ulanylyş gerimini kem-kemden giňeldip, sarp edijileriň köpüsi tarapyndan gowy görülýär we gaplamada gyzgyn gara at bolýar ...
  Koprak oka
 • Kofe gaplary gaplamak näme üçin beýle möhüm?

  Kofe gaplary gaplamak näme üçin beýle möhüm?

  Ajaýyp döredijilik gap-gaç gaplary markanyň bahasyny ýokarlandyrýar we satuwy ösdürýär.Sarp edijileriň ilkinji täsirinde möhümdir we kompaniýalara bäsdeşlik bazarynda tapawutlanmaga kömek edip biler.Kofe gap-gaç gaplary gaplamagyň wajyplygy Ine, ýokary hilli kofe gap-gaç gaplary paketiniň üç usuly ...
  Koprak oka
 • Customörite kofe Tinplate gaplamagyň ähmiýeti

  Customörite kofe Tinplate gaplamagyň ähmiýeti

  Gündelik durmuşymyzda, öýde zerur zatlary satyn alanymyzda, köplenç kofeniň köpüsiniň metal gaplarda saklanýandygyny görüp bileris.Kofe gaplamagyň her görnüşi “Tinplate Can” dürli-dürli, öndürijiler öz isleglerine görä özleşdirýärler.Customörite co-nyň ätiýaçlyklaryny seljereliň ...
  Koprak oka
 • Tinplate Can-yň dürli aýratynlyklary

  Tinplate Can-yň dürli aýratynlyklary

  “Tinplate Can Packaging” önüm aýratynlyklarynyň ulanylyşyna görä edip biler: mahabat gaplamasy, esasanam ýörite gaplamadan soň önüm, supermarket tekjelerine goýulýar, sarp ediş gaplamalaryny üpjün edýär we bu görnüşli gaplama sarp edijileriň ünsüni özüne çekýär, köplenç ha ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/19