Sergi

Her ýyl gury ýer önümçiligi pudagynyň halkara sergisine gatnaşyp bileris, potensial müşderi gözlemek üçin azyk we içgi sergilerine we himiki sergilere gatnaşýarys.Daşary ýurt azyk üpjünçileri gelip, zeýtun ýagynyň gaplanylyşy, biskwit we süýji gaplamasy we içgi gaplamasy barada sorag edýärler, synag üçin käbir nusgalary alýarlar.

sergi (1)
sergi (2)
sergi (3)
sergi (4)
sergi (5)
sergi (6)
sergi (7)
sergi (8)

2020-nji ýylda wirus sebäpli ähli sergiler ýatyryldy.Şeýle-de bolsa, sergi satuwlarymyzyň ýeke-täk usuly däl.Käwagt müşderimiz önümleri üçin galaýy gaplamaga mätäç beýleki kompaniýalara maslahat berýär.Lander boýunça Can satuw bölümi, bütin dünýäde müşderilere galaýy önümleri eksport etmek üçin B2B we SEO web sahypasyny ulanýar.