Iýilýän ýag gaplary

 • Nebit-kanistr-750ml-gara-galaýy-kanister-iýmitlenmek-ýag-gämiler-ýörite-plastmassa gapak

  Nebit-kanistr-750ml-gara-galaýy-kanister-iýmitlenmek-ýag-gämiler-ýörite-plastmassa gapak

  Iýmit saklamak üçin BylandCan gaplaryndan tapyň.Iýmit bankalarynyň birnäçe modeli iýmit ýagyny ýa-da gündelik durmuşyň beýleki möhüm maddalaryny öz içine alýar.Metaldan ýasalan çelekler gaty çydamly.Mundan başga-da, ähli salgylanmalarda syzmaga garşy enjam bar.Islegleriňize görä, iýmit bankalary 100ml-den 750 ml-e çenli birnäçe reňk bilen saýlanýar.Şol bir sahypada, iýip bolýan ulanmak üçin çelekleriň we bankalaryň giň görnüşine seredip bilersiňiz.Bu gaplar wi ...
 • Nebit çüýşesi 500ml

  Nebit çüýşesi 500ml

  Bu ajaýyp nahar ýagy bankalary, esasanam ösümlik ýagy, zeýtun ýagy, rezin ýagy ýa-da kädi tohumy ýagy ýaly iýmit ýagyny gaplamak üçin niýetlenendir.Bu ýag çüýşesi galaýydan ýasalýar we gapagyň içki bölegi iýmit üçin ýörite örtük bolýar.Canag çüýşesi hakyky möhür bilen patentlenen ýapylýar.Maglumat sahypasynyň diametri (mm) 75 Boýy (mm) 140 Kuwwatlylygy (ml) 500 elementiň agramy (gr) 75 Reňkli kümüş gapak / Aksesuar patentlenen gapak modeli: Iýmit ýagy kanisteri ...
 • Iýmit ýagy kanistr 250ml

  Iýmit ýagy kanistr 250ml

  Bu ajaýyp nahar ýagy bankalary, esasanam ösümlik ýagy, zeýtun ýagy, rezin ýagy ýa-da kädi tohumy ýagy ýaly iýmit ýagyny gaplamak üçin niýetlenendir.Bu ýag çüýşesi galaýydan ýasalýar we gapagyň içki bölegi iýmit üçin ýörite örtük bolýar.Canag çüýşesi hakyky möhür bilen patentlenen ýapylýar.Model: Iýmitlenýän ýag kanisteri Material: gap-gaç gutarmak: daşynda gara reňkli / altyn reňkli (altyn laklanan) içindäki suw esasly önümlere laýyk däl Iýmit ýagy ...
 • 1 litr- ýag-galaýy-kanister-iýmitlenmek üçin-ýag-gämiler-ýörite-plastmassa gapakly

  1 litr- ýag-galaýy-kanister-iýmitlenmek üçin-ýag-gämiler-ýörite-plastmassa gapakly

  Reňkli, gözüňi özüne çekiji adaty gap-gaç gaplary, Biz konditer önümlerinden, gutapjyklardan, iýmitlenmelerden başlap, ýaglara, himiki serişdelere çenli her dürli önüm üçin özboluşly we şahsylaşdyrylan gap-gaç gutularyny we gap-gaç gaplaryny dizaýnerler we ýokary göwrümli öndürijiler.Customörite galaýy gaplamamyz gaýtadan ulanylyp bilner, gaýtadan ulanylyp bilner we daşky gurşawy goraýan sarp edijiniň gymmatlyklaryna ýokary laýyk gelýär.Önümiň ýubileýini çäkli neşir gutusy bilen bellemek isleýärsiňizmi ýa-da diňe f ...
 • Zeýtun ýagyny gaplamak üçin 250ml-500ml-1L-5L Tinplate Can

  Zeýtun ýagyny gaplamak üçin 250ml-500ml-1L-5L Tinplate Can

  Spesifikasiýa düşündirişi 250ml-500ml-1L-5L Tinplate Zeýtun ýagyny gaplamak üçin material Iýmit derejesi we SGS tassyklanan galaýy (0.21-0.28mm) Ölçeg Aşakdaky sanawdan görnüşi ýaly Zeýtun ýagy, nahar ýagy, günebakar ýagy we ş.m.Beýleki jikme-jiklikler Plastiki tutawaç we pyçak, syzdyryjy subutnama Byland Can-yň gap-gaçlary dünýäniň dürli künjeginden iýilýän ýagy gaplamak üçin ulanylýar.Zeýtun ýagy tebigatda iň ýokary hilli iýilýän ýagdyr.Köp fermalar gap-gaç gaplaryny gaplaýarlar.Bizde ähli ululyklar we ...
 • Zeýtun ýagyny gaplamak üçin 5 litr metal gap-gaç

  Zeýtun ýagyny gaplamak üçin 5 litr metal gap-gaç

  Önümiň ady 5L Zeýtun ýagy gap-gaç gap-gaç gaplary Zeýtun ýagy gaplar MOQ 5000pcs T / T töleg şertleri 30% öňünden.Iberilmezden ozal balans Port Şençzhenen ýa-da Guanç Guangzhouou eltip beriş wagty ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2