Omörite polat teňňe banky - Hytaý metal pul gutusyny öndüriji

Gysga düşündiriş:

“Byland” metaldan ýasalan teňňe bankynyň islendik görnüşini öndürip biler.Coörite teňňe banky ýokary derejede ýygnalýar we köp öýi bezär.Ofislere, barlara we garaageslara gyzykly we gyzyklanma goşýar.Metal scion bank sowgat, akylly söz we retro mahabaty hökmünde ulanylýar.Çökgünlik döwründe galaýy teňňe banky henizem güýçli satylýar.Olar nostalgiki, täzelik sowgady ýa-da uly bahasy bolmazdan ýygnalýar.Önümlerimiz ýokary hilli we ýokary kesgitli çap etmek suratyň hilini ýakynlaşdyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süýji, gutapjyklar we ýumurtga rulony gaplamak üçin ýörite şekilli gap-gaç gutusy _ bezeg sowgat gutusy

Harydyň ady

sowgat gutusy süýji paketini bezäň

Ölçegi

adat

Material

0,23mm

Gurluşyk

• Anormal görnüş
• Boýy önümleriňize laýyk gelmek üçin sazlanýar
• 3 bölek gurluşy (Gapak, beden we aşaky)
• Aýrylýan gapak

Çap etmek

• Ofset çap etmek: CMYK, PMS ýa-da adaty doly reňkler

• Finş: Mat, ýalpyldawuk, döwük, merjen lak, deri täsiri

• Içindäki tebigy galaýy kümüş ýa-da altyn lak

• Bar bolan metal effekt

• Nagyşlamak ýa-da karz bermek: elýeterli

Ulanylyşy

Dürli çaý gaplary gaplamak, azyk önümlerini gaplamak üçin kostýum ýa-da beýleki mahabat gaplamalary

Gaplamak

Polibag aýratynlykda gaplanýar we kartonda laýyk mukdarda, ýa-da müşderileriň talaplaryna laýyklykda howpsuz gaplamak

Mysal

1. Çeper eserleri alandan 6 ~ 8 gün soň
2. Ilki bilen 100% tölemeli.Sargyt mukdary 100K-a ýetende yzyna gaýtarylar.

Galyp

1. Bar bolan galyndy
2. Bar bolan galypymyz ýok bolsa, täze galyp açmak üçin 15 ~ 18 gün gerek bolar
3. Galyndy tölegi ilki 100% tölener, Sargyt mukdary 100K-a çenli yzyna gaýtarylar

Eltip bermek

Mysal tassyklanylandan 25-30 gün soň

Çeper eser formaty

AI, PDF, EPS, CDR, PSD, Jpg (piksel> 300dpi)

Hususylaşdyrma hyzmaty

Custöriteleşdirilen ululyk, şekil, çap, nagyşdan aýyrmak nyşany bar

Getirmegiň şertleri

FOB Şençzhenen, Guanç Guangzhouou ýa-da Gonkong ýa-da CIF bahalary

Şahadatnama

Iýmit derejesiniň standarty üçin SGS synagy, CE / FDA / ROHS / ISO9001: 2008

Beýlekiler

1. OEM / ODM hoş geldiňiz!
2. Baha: ylalaşyk
3. A formasy (C / O) şahadatnamasy bilen

Esasy önümler

1. Sowgat gutulary: sowgat / oýun kartoçkalary, teňňe / pul gap-gaç gutulary natal-ya gap-gaçlary, gap-gaç poçta gutusy, pasha gap-gaçlary, walentin sowgat gap-gaçlary çilim gaplary, gap-gaç külbesi, şem gap-gaçlary, gämi gaplary, bintler, dokumalar gaplar, galaýy çaý toplumy, suwarmak ...

2. Iýmit bankalary: şokolad gaplary, biskwit gaplary, süýji gaplary, tort gaplary, nan gaplary şeker gaplary, kofe gaplary, çakyr gaplary, çaý gaplary we ş.m.
3.Stansiýa gap-gaç önümleri: galam galam gapagy, ruçka saklaýjy, äýnek halta galam ýitiriji we ş.m.

4.Güýç şekilleri: gönüburçluk we inedördül gaplar, tegelek gaplar, ýürek şekilli gaplar, ýumurtga we lozenge gaplar, üýtgeşik gaplar we ş.m.

5.Başgalar: günortanlyk gap-gaç gutusy, alýumin gaplar, multimediýa, CD we DVD gap-gaçlar, bellik tagtasynda, gap-gaç gaplary, buz çelekleri we ş.m.

 

Sowgat gaplamak üçin gap-gaç gutusyny öndüriji2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler