Kürü gaplary

 • Kauçuk zolakly 30g 50g 100g 250g 500g boş 8oz ikiýar gap-gaç gaplary

  Kauçuk zolakly 30g 50g 100g 250g 500g boş 8oz ikiýar gap-gaç gaplary

  Aýratynlyklaryň beýany Easyeňil açyk ikiýar gap-gaçlary, Wakuum ikiýar gap-gaç gutusy, Boş kürü gap-gaçlary şekilli tegelek ululyk diametri we beýikligi islegiňiz boýunça üýtgedilip bilner.Ulanyjy kürü gaplamak we ş.m. 0,23 mm galyňlykdaky gap-gaç, dürli galyňlygy bar.Galyndy Müňlerçe galyndy.Omöriteleşdirilen dizaýny çap etmek.1 bölek / PP halta, käbir bölekler / Daşarky karton gaplamak. (Gumurtganyň tekjesi, zerur bolsa içiňiz gowy) Eltip beriş wagty 30 gün.Iş tertibi 1. C ...
 • 250g we 500g aňsat açyk “Caviar Tin Can_Ring” çekiji gaplar

  250g we 500g aňsat açyk “Caviar Tin Can_Ring” çekiji gaplar

  Spesifikasiýa Önümiň ady 250g we 500g Meşhur aňsat açyk ikiýar gaplaýyş gap-gaçlary material 0,23mm galyňlyk ölçegi 250g: Dia85x60mmH 500g: Dia 99x75mm H Dizaýn dizaýn, OEMODM, Müşderi logotipiniň reňki Talap boýunça faceerüsti bezeg, ýalpyldawuk laminasiýa, mat laminasiýa, lak görnüşi Düzgünsiz ulanyş Iýmit we ikiýar gaplamasy Gaplamak jikme-jiklikleri Her biri poli halta, karton Çeper eserleri alandan 7-10 gün soň, gowşuryş wagty 25-30 gün soň ...
 • Kauçuk möhürlenen gapakly 15g-30g-50g-125g-250g wakuum ikiýar gap-gaç gutusy

  Kauçuk möhürlenen gapakly 15g-30g-50g-125g-250g wakuum ikiýar gap-gaç gutusy

  Spesifikasiýa Düşündiriş Wakuum ikiýar gap-gaç gutusy Kuwwatlylygy 15g-30g-50g-125g-250g-500g Ölçeg Aşakda görkezilişi ýaly Ulanyjy kürü gaplamasy Beýleki jikme-jiklikler Içindäki rezin möhür bilen basgançakly gapak, ýer kompaniýasy tarapyndan vakuum galaýy we açyk görnüşli howa geçirmeýän bankalar bar Müşderiniň saýlawy.çap edilen we ýönekeý gap-gaç gaplary hem üpjün edilip bilner.Käbir müşderi az mukdarda gap-gaçlary talap edeninde, aksiýa gap-gaçlarymyzy olara satyp bileris.Iýmit howpsuzlygy we gaýtadan işlemek Her ýyl adam tarapyndan barlanýar ...