Awtoulag mumy gaplary

 • 340g tegelek awtoulag mumy galaýy we polýak gaplaýyş gutusy mumy edip biler

  340g tegelek awtoulag mumy galaýy we polýak gaplaýyş gutusy mumy edip biler

  Hünärmen ýa-da hususy ulanmak üçin bolsun, BylandCan size köp sanly metal gap-gaç gaplaryny hödürleýär.Ajaýyp hilli, dürli gaplarymyz ygtybarly we ygtybarly.Uzak wagtlap ulanylmagyny kepillendirýän çydamly alýumin ýa-da gap-gaç materiallaryndan ýasalýar.Metal gaplarymyz awtoulag mumyny, polisini saklamak üçin amatlydyr. Mazmunyny has gowy goramak üçin sahypamyzdaky modeller germetiki möhürlenen gapaklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Has amatly bolmagy üçin käbir salgylanmalar hem bar ...
 • Gönüburçly 275g awtoulag mumy galaýy, mumdan ýasalan polýak gaplama gutusy

  Gönüburçly 275g awtoulag mumy galaýy, mumdan ýasalan polýak gaplama gutusy

  Awtoulagyň mumyny saklamak üçin, BylandCan bu maksat bilen metal gutulara birnäçe salgylanma satýar.Galaýydan ýasalan mumdan ýasalan gap-gaçlarymyz önümleriňiziň howpsuzlygyny üpjün edýär.Bu material ajaýyp güýç bilen ýasalýar, şeýlelik bilen gutularyň uzak ömrüni üpjün edýär.Onlaýn satuw platformamyzda görkezilen demir mumdan ýasalan gap gutular gapak bilen üpjün edilýär.Önümleriňizi tozan we çyglylykdan goramak üçin bu gaplar germetiki möhürlenendir.Awtoulagyň mumy, pol mumy, şem ...
 • F görnüşli galaýy 500ml awtoulag mumy üçin

  F görnüşli galaýy 500ml awtoulag mumy üçin

  Tinplate, awtoulag mumyny ýasamak üçin iň amatly materialdyr.Gaty, çydamly we 100% gaýtadan ulanylýar.Bankalaryň möhür aýratynlyklaryny ýitirmän, bu mum gaplaryny birnäçe gezek aňsatlyk bilen açyp we ýapyp bilersiňiz.Bu metal gaplar, şonuň üçin awtoulag mumy, ýalpyldawuk, reňkler, lak we ýag üçin ajaýyp.Model: ● ureapylýan gönüburçly awtoulag mumy gap-gaç gutusy ● Material: galaýy ● Tamamlamak: Daşarda 4C çap etmek / Içinde örtülen water Suw esasly önümler üçin laýyk däl ● Gapaklar bilen iberilen metal mumdan ýasalan gaplar ...
 • Awtoulag mumy we polýak gaplamak üçin metal gap-gaç gaplary

  Awtoulag mumy we polýak gaplamak üçin metal gap-gaç gaplary

  Surfaceerüsti ideg boýunça ynamdar hünärmenler - VESLEE Inc. - asyl pasta mum gaplamasyny islänlerinde, innowasiýa nurbat üstündäki mum galaýy bilen tanalýan baýrakly bukjany döretmek üçin biziň bilen işleşdiler.VESLEE bukjasy, täjirçilik metal gaplamak üçin dizaýny we innowasiýa ussatlygyny ykrar edýän ýyllyk baýrak “Canylyň başarnygy” diýlip ykrar edildi.