Garynjalar

  • 5 litrlik metal gap-gaç, ak garynjalary gabamak üçin gaplap biler

    5 litrlik metal gap-gaç, ak garynjalary gabamak üçin gaplap biler

    Düşündiriş 5 litrlik gap-gaç ak garynja ýoklaýjy gaplamak üçin metal gap bolup biler Önüm kody BC-F-168 Ölçeg 168x105x 315mm (H) Ak garynja ýok ediji we himiki suwuklygy ulanmak Beýleki maglumatlar Metal nurbat gapagy, metal tutawaç Howa berk we suwuklygy öz içine alýan senagat gaplary Tegelek, inedördül, gönüburçly ýa-da adaty şekillerde bar bolan bu gap-gaçlar aşakdakylary görkezip biler: • Suwuklykly gaplama • Ermetiki möhürlemek • wilka we halka ýapylmagy • perforasiýalar • Kebşirlenen gapdal tikişler ýa-da bökdençsiz gurluş ...